Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

olsza2olsza1Wielu absolwentów bobowskiego ogólniaka, rozproszonych po Polsce i świecie przynosi chlubę szkole. Co jakiś czas słyszymy o ich dorobku naukowym i wielu innych osiągnięciach. Wśród nich ostatnio została wyróżniona przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Agata Olszanecka – Marmola (rocznik maturalny 2008, wychowawca P. Anna Kamień) za liczne osiągnięcia, w tym w pracy naukowej.

Pani Agata jest doktorantką IV roku nauk o polityce, zaangażowana w popularyzację nauki, autorka i współautorka licznych naukowych publikacji. W obszarze swoich zainteresowań wymienia marketing polityczny.

12 czerwca br. odbyła się w auli Śląskiego Uniwersytetu uroczysta gala, podczas której J.M. Rektor, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (pierwszy z prawej) przy udziale Dziekana Wydziału Nauk Społecznych - dr hab. Kazimierza Miroszewskiego (drugi z prawej) oraz Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych - dr hab. Piotra Wróblewskiego (pierwszy z lewej) wręczył naszej absolwentce wyróżnienie za jej pracę i osiągnięcia na Uniwersytecie.

Na tę uroczystość zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, które kończyli wyróżnieni doktoranci - naszą szkołę reprezentował były dyrektor szkoły, który w imieniu Pani Dyrektor Urszuli Jabłońskiej i całej szkolnej społeczności przekazał wyróżnionej list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Cieszymy się, że Pani Agata dołączyła do grona naukowców – absolwentów naszego liceum - pracujących na Śląsku, w tym wybitnych jak: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz i prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior.

Życzymy dalszych sukcesów i szybkiego zdobycia kolejnych naukowych tytułów.

Zobacz tutaj