Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

rokszkolny2017

Nowy rok szkolny 2017-18 należy uznać za otwarty. 4 września, na uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klasy 3 liceum, zostaliśmy serdecznie powitani i obdarzeni stosownymi życzeniami.

Po odśpiewaniu czterech  zwrotek Hymnu i wysłuchaniu przemówienia Pani Dyrektor, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Druga część akademii to też tradycyjne już wspomnienie Września 1939 roku. 

Na koniec życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Nauczycielom wyrozumiałości i cierpliwości, a Uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy. 

Zobacz tutaj