Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

wybory2017Chcesz coś zmienić? Masz fajne pomysły? Jesteś społecznikiem i chcesz coś zrobić dla innych? Jesteś przykładem, bo masz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania?


 
 
 • Zgłoś własną kandydaturę lub innego ucznia naszej szkoły do 19.09.2017 r. (rejestrację prowadzi przewodnicząca SU Joanna Orłowska z kl. 4bT).
 • Przedstaw program działania.
 • Przeprowadź kampanię przedwyborczą w dniach 20.09. do 2.10. 2017 r. (plakaty, ulotki, prezentacja multimedialna itp.).
 • Można zgłosić max dwie osoby z klasy (w wyborach startują kandydaci klas1,2 i 3T, klasy maturalne są zwolnione z obowiązku kandydowania)

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • średnia ocen min. 3,5,
 • ocena z zachowania min. bardzo dobre,
 • wysoka kultura osobista,
 • koleżeńskość i uspołecznienie,
 • umiejętności współpracy i dobre relacje z Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją i środowiskiem uczniowskim.

HARMONOGRAM WYBORÓW:

 • 1. Do 19.09.2016 - zgłoszenia kandydatów,
 • 2. 20.09 – 2.10.2016 - kampania wyborcza ( nie może zakłócać procesów dydaktycznych!),
 • 3. 10.10.2016 - wybory do SU:

PRZEBIEG WYBORÓW:

 • Komisja Wyborcza przejdzie z urną po wszystkich klasach,
 • Każdy uczeń otrzyma kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów,
 • Po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości i złożeniu stosownego podpisu na liście nastąpi wrzucenie karty do urny.
 • Nauczyciele chcący wziąć udział w głosowaniu będą proszeni o zapisanie się na specjalną listę.
 • Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza przystąpi do podliczania głosów.
 • Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Oficjalne powitanie nowego SU i pożegnanie członków ,,starego” samorządu nastąpi na najbliższej szkolnej akademii.

POWODZENIA!!

Zobacz tutaj