Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

10042602Październik to już tradycyjnie miesiąc, w którym w naszej szkole odbywają się wybory nowego Zarządu SU. Zgodnie z harmonogramem dzień ten przypadł na 4.10.2017 r. Spośród 9 zgłoszonych kandydatów największą liczbę głosów uzyskał Dariusz Serafin kl. 2aT (42 głosy) i to on będzie pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jego zastępcą została wybrana ubiegłoroczna przewodnicząca szkoły Joanna Orłowska kl. 4bT – 39 głosów, a skarbnikiem Kinga Pater z kl. 3aT- 38 głosów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Życzymy wielu sukcesów w pracy oraz realizacji wielu ciekawych projektów. Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w wyborach i zapraszamy do współpracy w ramach sekcji, które zostaną powołane do współpracy z nowo wybranym Zarządem. Dziękujemy również Komisji Wyborczej w składzie: Joanna Szczepanek, Monika Gut i Dariusz Brończyk za sprawne przeprowadzenie akcji i liczenie głosów.

Zobacz tutaj