Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

narczytAkcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Narodowe Czytanie zainicjowane zostało dziełem Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. W 2013 roku, czytano dzieła Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa, a w ubiegłym roku Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Hubert Pawlak i Dariusz Serafin uczniowie naszej szkoły, 4 października br. włączyli się w Narodowe Czytanie Wesela St. Wyspiańskiego, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu Filia w Gorlicach. Publiczność wysłuchała interpretacji fragmentów dramatu w wykonaniu uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu gorlickiego, Darek z Hubertem umiejętnie wcielili się w role Gospodarza i Jaśka.

Narodowe Czytanie cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, również wśród uczniów, co daje nadzieję na rozwój zainteresowań czytelniczych i pogłębienie świadomości narodowej młodych Polaków.

Zobacz tutaj