Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

osw20187 lutego uczniowie klas maturalnych (3 LO i 4bT) wzięli udział w wycieczce do jedynego obozu pracy znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, tj. do Oświęcimia. Wyjazd ten był dla nich nie tylko okazją do powtórki z historii i języka polskiego, ale też dał im możliwość zobaczenia na własne oczy, jakie piekło zgotowały Polakom, Żydom i innym narodowościom hitlerowskie Niemcy. Oprowadzająca po muzeum w Oświęcimiu i Brzezince pani przewodnik w niezwykle rzeczowy sposób przybliżyła młodzieży zasady funkcjonowania obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Zwróciła również uczniom uwagę na to, jak bardzo krzywdzące w stosunku do naszego narodu jest funkcjonujące w zagranicznych mediach określenie „polskie obozy pracy” (polscy inteligenci należeli do pierwszych ofiar Auschwitz). Zwiedzanie takich miejsc powinno należeć do obowiązków każdego człowieka. To właśnie tu należy zastanowić się nad kondycją ludzkości, nad słowami Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. GALERIA

Zobacz tutaj