Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - ELEKTRYCZNOŚĆW którą stronę płynie prąd? Jak ustawić zasilacz używany w laboratoriach? Jak prawidłowo podłączyć woltomierz i amperomierz? Jak odczytywać wyniki pomiarów z odpowiednią dokładnością? Jak zmierzyć oporność przewodnika? Na te i inne pytania z elektrotechniki znajdziesz odpowiedź po uruchomieniu kolejnego już elektronicznego laboratorium - obwody prądu stałego - ze strony http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl. Na lekcjach sprawdzaliśmy prawo Ohma i wyznaczaliśmy opór właściwy przewodnika. Przydała się również znajomość rysowania wykresów na papierze milimetrowym i za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz analiza statystyczna i wyliczanie błędów pomiarowych.

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - KONDENSATORYCzytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - KONDENSATORYBył sprawdzian o kondensatorach, teraz dwa kondensatorowe, elektroniczne laboratoria. Pierwsze z nich, to część ogromnego projektu twórców z Politechniki Gdańskiej, które można znaleźć na stronie: http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/. Drugie pochodzi ze strony: https://phet.colorado.edu/ i zawiera tysiące interaktywnych symulacji.

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - Doświadczenie MillikanaDoświadczenie Millikana, które pozwala wyznaczyć wartość ładunku elektronu, zostało uznane za jedno z dziesięciu najpiękniejszych i najsłynniejszych w dziejach fizyki. Wystarczy rozpylić w powietrzu niewielką ilość oleju, pomierzyć szybkość ich spadania w polu elektrycznym ... i już!  - nagroda Nobla gwarantowana. Wymyślił je i przeprowadził w 1910 roku Robert Millikan, a nasi przyszli inżynierowie mogli je powtórzyć w szkolnym laboratorium komputerowym.

Czytaj więcej: Komputerowe laboratorium fizyczne - KalorymetriaJak zwiększyć skuteczność w nauczaniu? Jak zainteresować uczniów przedmiotami ścisłymi? Jak osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie maturalnym? Jak zmotywować do wyboru studiów technicznych? Jedną z możliwych odpowiedzi są e-doświadczenia dostępne na stronie internetowej: e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl, które z powodzeniem stosuję od kilku lat na lekcjach fizyki. Właśnie skończyliśmy dział fizyki o trudnej nazwie termodynamika i na zakończenie odbył się cykl komputerowych doświadczeń laboratoryjnych. W wirtualnym kalorymetrze mieszaliśmy wodę, olej, lód, gwoździe; podgrzewaliśmy palnikiem, ważyliśmy, mierzyliśmy temperatury; używaliśmy arkusza kalkulacyjnego do obliczeń... Zachęcam wszystkich do spróbowania!

LABORATORIUM KOMPUTEROWE - SPEKTROSKOP. BADANIE WIDM GAZÓW

W widmie widzialnym wodoru (seria Balmera) występują tylko cztery prążki: fioletowy, niebieski, cyjan i czerwony. Mierząc za pomocą spektroskopu kąty występowania prążków, możemy wyznaczyć ich długości fal. Pomiary wykonamy za pomocą komputerowego laboratorium dostępnego na stronie internetowej:
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
Doświadczenie 23. Fizyka atomowa i jądrowa

całe laboratorium do pobrania

LABORATORIUM FIZYCZNE - OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI METODĄ PARALAKSY

Zjawisko paralaksy – pozorna zmiana położenia obserwowanego obiektu, wynikająca ze zmiany położenia miejsca obserwacji. W astronomii ma fundamentalne znaczenie poznawcze – bez niej nie mielibyśmy pojęcia o skali odległości we Wszechświecie. Wskutek ruchu orbitalnego Ziemi położenia gwiazd ulegają cyklicznym zmianom (tym większym, im mniejsza jest odległość gwiazdy). Dzięki znajomości paralaksy potrafimy obliczyć odległość obserwowanej gwiazdy od Ziemi.

RZUTY – SWOBODNY SPADEK - LABORATORIUM

Laboratorium elektroniczne stara się symulować rzeczywistość. Komputerowe animacje i pomiary oddają w dość dokładny sposób doświadczenia przeprowadzone w warunkach prawdziwego laboratorium.

Pełny opis ćwiczenia do pobrania

RZUT PIĘCIOMA KOSTKAMI - przykładowe obliczenia na arkuszu kalkulacyjnym. Arkusz został spakowany do RAR i zawiera makropolecenia do przeprowadzenia automatycznego losowania - w razie problemów-pobrać w szkole

Wyznaczanie stałej RYDBERGA - INSTRUKCJA i WZORY i arkusz obliczeniowy

STATYSTYKA - teoretyczne wiadomości na temat obliczeń statystycznych w badaniach laboratotryjnych

PROGRAM KOMPUTEROWY - GRAWITACJA

Czytaj więcej: Program komputerowy - Symulacja lotów kosmicznychProgram komputerowy GRAWITACJA, służy do przeprowadzania eksperymentów fizycznych na komputerze. Eksperymenty te dotyczą symulowania ruchu obiektów kosmicznych w polu grawitacyjnym oraz lotów statkami kosmicznymi. Obecna wersja programu umożliwia symulowanie czterech obiektów kosmicznych i rakiety. Dlaczego tylko cztery? Ponieważ w niedługim czasie czeka nas wyprawa kolonizacyjna na Marsa, więc tylko cztery obiekty kosmiczne są dla niej istotne. Wszystkie inne sytuacje kosmiczne i manewry można z powodzeniem przedstawić z tak ubogim zestawem.

Symulacja komputerowa jest procesem, w którym stan obiektów jest na bieżąco wyliczany i aktualizowany. Aby przedstawić ruch obiektu podczas symulacji, nie opieramy się na zapisanym ciągu zdarzeń animujących obiekt, lecz korzystamy z fizycznego modelu zjawisk i równań ruchu. Skoro znamy matematyczny model oddziaływań pomiędzy takimi pojedynczymi obiektami, możemy też wyliczyć dynamikę galaktyki składającej się z miliarda gwiazd. 

plik do pobrania: HARMONICZNY

Zobacz tutaj