Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

RZUTY – SWOBODNY SPADEK - LABORATORIUM

Laboratorium elektroniczne stara się symulować rzeczywistość. Komputerowe animacje i pomiary oddają w dość dokładny sposób doświadczenia przeprowadzone w warunkach prawdziwego laboratorium.

Pełny opis ćwiczenia do pobrania

Animacje dowiadczeń

https://youtu.be/dmjPdzGLoUI

https://youtu.be/05y4qCYLvwA

https://youtu.be/Ml8EHyrDsMg

Laboratorium w wersji Online

Laboratorium w wersji Offline

Pobierz plik Rzuty na tablet i zainstaluj

strona:                        http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

wybierz z menu:          e-doświadczenia  /  5. Rzuty  /  Wersja offline: pobierz

Będziesz musiał też zainstalować dodatek AdobeAir ze strony: https://get.adobe.com/air

Zobacz tutaj