Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

RZUTY – SWOBODNY SPADEK - LABORATORIUM

Laboratorium elektroniczne stara się symulować rzeczywistość. Komputerowe animacje i pomiary oddają w dość dokładny sposób doświadczenia przeprowadzone w warunkach prawdziwego laboratorium.

Pełny opis ćwiczenia do pobrania

RZUT PIĘCIOMA KOSTKAMI - przykładowe obliczenia na arkuszu kalkulacyjnym. Arkusz został spakowany do RAR i zawiera makropolecenia do przeprowadzenia automatycznego losowania - w razie problemów-pobrać w szkole

Wyznaczanie stałej RYDBERGA - INSTRUKCJA i WZORY i arkusz obliczeniowy

STATYSTYKA - teoretyczne wiadomości na temat obliczeń statystycznych w badaniach laboratotryjnych

PROGRAM KOMPUTEROWY - GRAWITACJA

Czytaj więcej: Program komputerowy - Symulacja lotów kosmicznychProgram komputerowy GRAWITACJA, służy do przeprowadzania eksperymentów fizycznych na komputerze. Eksperymenty te dotyczą symulowania ruchu obiektów kosmicznych w polu grawitacyjnym oraz lotów statkami kosmicznymi. Obecna wersja programu umożliwia symulowanie czterech obiektów kosmicznych i rakiety. Dlaczego tylko cztery? Ponieważ w niedługim czasie czeka nas wyprawa kolonizacyjna na Marsa, więc tylko cztery obiekty kosmiczne są dla niej istotne. Wszystkie inne sytuacje kosmiczne i manewry można z powodzeniem przedstawić z tak ubogim zestawem.

Symulacja komputerowa jest procesem, w którym stan obiektów jest na bieżąco wyliczany i aktualizowany. Aby przedstawić ruch obiektu podczas symulacji, nie opieramy się na zapisanym ciągu zdarzeń animujących obiekt, lecz korzystamy z fizycznego modelu zjawisk i równań ruchu. Skoro znamy matematyczny model oddziaływań pomiędzy takimi pojedynczymi obiektami, możemy też wyliczyć dynamikę galaktyki składającej się z miliarda gwiazd. 

plik do pobrania: HARMONICZNY

Zobacz tutaj