Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

c1c2Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi w kwietniu 2017 roku przyłączył się do realizacji projektu „Twoja krew, moje życie”. Młodzież na lekcjach biologii, zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz przed każdą akcją oddawania krwi pogłębia wiedzę na temat Honorowego Oddawania Krwi. Dzięki takim akcjom młodzież kształtuje postawy prospołeczne. W ramach realizowanego projektu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Agnieszka Gołyźniak

Zobacz tutaj