Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

mIMG 0577Człowiek stanowi część przyrody. W przeszłości był od niej całkowicie uzależniony, ale dzisiaj dzięki rozwojowi techniki, osiągnął znaczną niezależność. Nadmierne tempo rozwoju gospodarczego doprowadziło do zniszczenia środowiska. Współczesny człowiek zrozumiał, że aby jego gatunek mógł przeżyć musi zacząć liczyć się z prawami przyrody oraz być za nią odpowiedzialnym.

Dlatego zauważone i docenione zostały organizacje i ruchy ekologiczne. Jedną z nich jest Liga Ochrony Przyrody, która działa na terenie Polski od 1928 roku. W związku z tym niedługo będziemy obchodzić 90-lecie jej istnienia. LOP powstała w Warszawie z inicjatywy naukowców, działaczy społecznych i krajoznawców.

Jednym z najważniejszych celów LOP-u jest troska „o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a w szczególności o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej”. Jej głównymi zadaniami jest ochrona przyrody i środowiska, kształtowanie postaw szacunku do przyrody, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz organizowanie społecznej działalności na rzecz ochrony przyrody.

Działalność LOP podejmowana jest w różnych formach, np.. sporządzanie memoriałów i raportów o stanie środowiska oraz proponowanie zapisów w projektach ustaw dotyczących ochrony przyrody, itp. Według raportu z 2012roku organizacja ta w Polsce skupia w swoich szeregach ogółem 75282 członków, z czego ponad 90% stanowią uczniowie działający w 1859 kołach. Członkiem Szkolnego Koła LOP może zostać każdy uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przyrodą. Działalność na rzecz LOP-u jest wolontaryjna, a każdy jej członek otrzymuje legitymację.

Członkowie Szkolne Koła LOP w naszej szkole są autorami m.in. ciekawych spotkań z przyrodnikami, wystaw o charakterze przyrodniczo - ekologicznym, apeli oraz sesji popularnonaukowych, są inicjatorami zarówno konkursów i projektów o charakterze ekologicznym i przyrodniczym, jak i prac badawczych i społecznie użytecznych. Ich celem jest propagowanie i uświadamianie społeczności lokalnej na temat segregowania odpadów, świadomych zakupów, zasadności oszczędzania energii, prowadzenia zdrowego stylu życia.

Przygotowywane akcje i przedsięwzięcia ekologiczne angażują wielu uczniów, co sprzyja integracji środowiska szkolnego. Główną funkcją szkolnych kół LOP w aspekcie wychowawczo – edukacyjnym we współczesnej szkole jest inicjowanie i przeprowadzanie przez młodych ludzi wielu działań, które mają pozytywny wpływ zarówno na przyrodę, jak również przyczyniają się do kształtowania wśród społeczności szkolnej prawidłowego stosunku do przyrody.

Informacje o początkach działalności Ligi na terenie obecnego powiatu gorlickiego są fragmentaryczne, z powodu niekompletnej dokumentacji do 2008 roku, z analizy sprawozdań działalności Szkolnych Kół LOP w powiecie gorlickim wynika, że już od 1968 roku w szkole w Brzanie, gmina Bobowa, działało koło, którego opiekunem była nauczycielka biologii, pani Julia Janik, a więc rok 2018 dla ziemi gorlickiej będzie rokiem jubileuszowym, ponieważ będziemy obchodzimy pięćdziesięciolecie działalności LOP –u w naszym powiecie.

Należy tu podkreślić zaangażowanie tysięcy nauczycieli i opiekunów, którzy bezinteresownie, wykorzystując wiedzę , umiejętności, talent pedagogiczny oraz czas potrzebny na pracę w kole z młodzieżą, przyczyniają się do kształtowania i podnoszenia wrażliwości na otaczającą ich przyrodę. Podsumowując należy zauważyć, że LOP jest organizacją, która nieprzerwanie działa w Polsce od 2018 r., bez względu na różne zawirowania historyczne.

Swą ciągłość działania zawdzięcza ludziom dla których dobro przyrody, zrównoważony rozwój oraz uchronienie ludzkości przed samounicestwieniem są nie tylko sprawą nadrzędną ale pasją i misją życiową. Trzymając się tej zasady członkowie LOP to ludzie charakteryzujący się wyjątkową bezinteresownością, którzy mimo różnic światopoglądowych angażują się wspólnie w ochronę środowiska.

Opiekun Szkolnego Koła LOP przy ZSO w Bobowej
Grażyna Kurzawa

Zobacz tutaj