Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

wybieram 3Dnia 21.06.2017 r. członkowie SK LOP wraz z uczniami klas pierwszych ZSO w Bobowej dokonali podsumowania projektu na temat „Wybieram czyste powietrze”, którego celem było zebranie informacji o skutkach spalania niebezpiecznych materiałów w paleniskach domowych oraz ich składowania w pobliżu miejsca zamieszkania. Członkowie SKLOP pracowali w grupach 4- lub 5-osobowych. Nad prawidłowym przebiegiem zaplanowanej pracy czuwał koordynator wybrany przez zespół.

Na podstawie zebranych materiałów, w tym wywiadów wśród mieszkańców naszej gminy oraz informacji z Urzędu Miejskiego, każdy zespół opracował prezentację, w której zaprezentował, ile domów ogrzewanych jest gazem, a ile tradycyjnie w ich miejscach zamieszkania. Dodatkowo członkowie projektu mieli policzyć, ile posesji prywatnych ma pokrycie dachu eternitem. Spośród wszystkich przygotowanych prezentacji Zarząd SK LOP wybrał 4 najlepsze, które zostały zaprezentowane na forum szkoły.

wybieramwybieramwybieram

Przygotowane prezentacje miały na celu uświadomić uczniom naszej szkoły o skutkach spalania niebezpiecznych materiałów w piecach domowych. Przypomniano, że podczas spalania, np. plastików, kolorowych czasopism, starych ubrań, do atmosfery uwalniane są między innymi dioksyny, które mają właściwości rakotwórcze (zostało to naukowo potwierdzone).

Na podsumowaniu projektu głos zabrał nauczyciel biologii oraz opiekun SK LOP Grażyna Kurzawa, która poinformowała uczestników, że w przyszłym roku szkolnym 2017/2018 na przełomie września i października Zarząd SK LOP zaproponuje Burmistrzowi Urzędu Miejskiego oraz władzom lokalnym możliwość udziału młodzieży w zebraniach wiejskich i gminnych w celu uświadomienia lokalnej społeczności o groźnych zanieczyszczeniach powietrza spowodowanych przez spalanie, zwłaszcza w okresie grzewczym w piecach domowych wyżej wymienionych materiałów. Zajęcie się tym właśnie tematem przez członków SK LOP spowodowane było niepokojącymi informacjami na temat stanu powietrza w czasie ostatniej zimy (środki masowego przekazu donosiły, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest jednym z największych w Europie, efektem czego jest powstawanie smogu np. w Krakowie, Nowym Sączu i wielu innych miastach Polski). Głównym źródłem powstawania tego niebezpiecznego zjawiska są piece w indywidualnych posesjach, w których spala się często „wszystko, co jest pod ręką”. Mamy nadzieję, że przeprowadzenie akcji uświadamiającej wśród naszej społeczności lokalnej, przyczyni się do bardziej świadomego ogrzewania swoich domów i zwrócenia uwagi, że nie mamy prawa niszczyć życia sobie, a zwłaszcza innym.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Pani Urszula Jabłońska, pogratulowała młodzieży i opiekunowi SK LOP, Pani Grażynie Kurzawie, ciekawego pomysłu, który przyczyni się do uświadomienia społeczności lokalnej.

Zobacz tutaj