Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

IMG 5149Wyróżnieni w konkursie Oxygenium 2.0 Kapitał Czystego Powietrza uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Bobowej, członkowie SKLOP: Jacek Kieroński - 3LO, Wojciech Mazur - 3aT oraz Grzegorz Baran - 3aT. Celem konkursu było opracowanie nowatorskich pomysłów w dziedzinie walki z zanieczyszczeniami powietrza i działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza. Opracowany przez uczniów projekt został uznany za najlepszy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 23 marca 2018 r. odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz przedstawiciela Małopolskiego Kuratorium Oświaty, podczas której organizatorzy konkursu wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Finaliści konkursu zostali zaproszeni na bezpłatne praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie.

Po części oficjalnej odbyła się dyskusja panelowa na temat świadomości społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów zapobiegania. Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski w swojej wypowiedzi podkreślił, że to właśnie my jesteśmy ambasadorami popularyzacji wiedzy na temat konieczności dbania o czyste powietrze i środowisko. Opiekunem dydaktycznym opracowywanego projektu była - nauczyciel biologii Grażyna Kurzawa, opiekun SKLOP.

Zobacz tutaj