Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

04175731W tym roku Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego odbył się 17 kwietnia 2018, tradycyjnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Była to już X edycja. Organizatorzy konkursu to: Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach i Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Patronat nad konkursami ekologicznymi przygotowywanymi przez Oddział LOP w Gorlicach tradycyjnie objął Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski

Tegoroczne konkursy ekologiczne odbywają się w ramach kampanii „Świętujemy 90 – lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce pod hasłem „Historia działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie ochrony środowiska”.

W X Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ponadgimnazjalnych szkół z powiatu gorlickiego. Konkurs składał się z dwóch części:

1 - rozwiązanie testu;

2 - zajęcia terenowe po Rożnowicko – Ciężkowickim Parku Krajobrazowym.

Po powrocie z zajęć terenowych dokonano podsumowania konkursu, wręczono dyplomy i nagrody laureatom oraz wszystkim uczestnikom. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Starostę Gorlickiego. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski, Wicestarosta Gorlicki, Pan Jerzy Nalepka, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Pani Maria Puścizna – Syc.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dobrą znajomością zagadnień ekologicznych. Rolę gospodarza konkursu pełnił Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Na zakończenie głos zabrała Pani Grażyna Kurzawa, prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach. W imieniu Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach podziękowała Staroście Gorlickiemu, który objął patronat nad konkursami ekologicznymi. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali na skromny poczęstunek przygotowany przez młodzież ZSO w Bobowej.

Zobacz tutaj