Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - ELEKTRYCZNOŚĆW którą stronę płynie prąd? Jak ustawić zasilacz używany w laboratoriach? Jak prawidłowo podłączyć woltomierz i amperomierz? Jak odczytywać wyniki pomiarów z odpowiednią dokładnością? Jak zmierzyć oporność przewodnika? Na te i inne pytania z elektrotechniki znajdziesz odpowiedź po uruchomieniu kolejnego już elektronicznego laboratorium - obwody prądu stałego - ze strony http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl. Na lekcjach sprawdzaliśmy prawo Ohma i wyznaczaliśmy opór właściwy przewodnika. Przydała się również znajomość rysowania wykresów na papierze milimetrowym i za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz analiza statystyczna i wyliczanie błędów pomiarowych.

LABORATORIUM KOMPUTEROWE - SPEKTROSKOP. BADANIE WIDM GAZÓW

W widmie widzialnym wodoru (seria Balmera) występują tylko cztery prążki: fioletowy, niebieski, cyjan i czerwony. Mierząc za pomocą spektroskopu kąty występowania prążków, możemy wyznaczyć ich długości fal. Pomiary wykonamy za pomocą komputerowego laboratorium dostępnego na stronie internetowej:
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
Doświadczenie 23. Fizyka atomowa i jądrowa

całe laboratorium do pobrania

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - KONDENSATORYCzytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - KONDENSATORYBył sprawdzian o kondensatorach, teraz dwa kondensatorowe, elektroniczne laboratoria. Pierwsze z nich, to część ogromnego projektu twórców z Politechniki Gdańskiej, które można znaleźć na stronie: http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/. Drugie pochodzi ze strony: https://phet.colorado.edu/ i zawiera tysiące interaktywnych symulacji.

FIZYKA ATOMOWA

Materia, która nas otacza zbudowana jest z atomów. Chociaż są tak małe, a przestrzeń pomiędzy nimi jest wielką pustką, to procesy w nich i pomiędzy nimi zachodzące skutkują tym, co obserwujemy na co dzień. Dzięki odkryciom świata atomów stało się możliwe zbudowanie wielu urządzeń: lasery, telewizory plazmowe, mikroprocesory, czujniki ruchu, aparaty fotograficzne…

Świat atomowy jest niezwykle mały. Rozmiary pojedynczych atomów, to około 10-10m, a idąc głębiej dochodzimy do granicy 10-25m w przypadku najmniejszych cząstek, które udało nam się pomierzyć. I co jest charakterystyczne i wspólne dla tych niby odległych od siebie „światów”. Odległości pomiędzy obiektami kosmicznymi są ogromne, a pomiędzy nimi znajduje się przeogromna pustka. Identycznie jest w świecie atomów i cząstek, z których są zbudowane (oczywiście w odpowiedniej skali): odległości pomiędzy jądrami atomowymi są ogromne, a pomiędzy nimi krążą elektrony i znajduje się równie ogromna pustka.

cała lekcja do pobrania

Czytaj więcej: Komputerowy eksperyment fizyczny - Doświadczenie MillikanaDoświadczenie Millikana, które pozwala wyznaczyć wartość ładunku elektronu, zostało uznane za jedno z dziesięciu najpiękniejszych i najsłynniejszych w dziejach fizyki. Wystarczy rozpylić w powietrzu niewielką ilość oleju, pomierzyć szybkość ich spadania w polu elektrycznym ... i już!  - nagroda Nobla gwarantowana. Wymyślił je i przeprowadził w 1910 roku Robert Millikan, a nasi przyszli inżynierowie mogli je powtórzyć w szkolnym laboratorium komputerowym.

LABORATORIUM FIZYCZNE - OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI METODĄ PARALAKSY

Zjawisko paralaksy – pozorna zmiana położenia obserwowanego obiektu, wynikająca ze zmiany położenia miejsca obserwacji. W astronomii ma fundamentalne znaczenie poznawcze – bez niej nie mielibyśmy pojęcia o skali odległości we Wszechświecie. Wskutek ruchu orbitalnego Ziemi położenia gwiazd ulegają cyklicznym zmianom (tym większym, im mniejsza jest odległość gwiazdy). Dzięki znajomości paralaksy potrafimy obliczyć odległość obserwowanej gwiazdy od Ziemi.

Czytaj więcej: Komputerowe laboratorium fizyczne - KalorymetriaJak zwiększyć skuteczność w nauczaniu? Jak zainteresować uczniów przedmiotami ścisłymi? Jak osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie maturalnym? Jak zmotywować do wyboru studiów technicznych? Jedną z możliwych odpowiedzi są e-doświadczenia dostępne na stronie internetowej: e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl, które z powodzeniem stosuję od kilku lat na lekcjach fizyki. Właśnie skończyliśmy dział fizyki o trudnej nazwie termodynamika i na zakończenie odbył się cykl komputerowych doświadczeń laboratoryjnych. W wirtualnym kalorymetrze mieszaliśmy wodę, olej, lód, gwoździe; podgrzewaliśmy palnikiem, ważyliśmy, mierzyliśmy temperatury; używaliśmy arkusza kalkulacyjnego do obliczeń... Zachęcam wszystkich do spróbowania!

KOSMOLOGIA I ASTRONOMIA

Jeszcze sto lat temu uważano, że nasz cały Wszechświat, to tyle co możemy dostrzec, czyli nic więcej niż nasz Układ Słoneczny i to wszystko, co dzisiaj określamy mianem naszej galaktyki. Licząc z grubsza 100 miliardów gwiazd, niezliczone ilości planet wokół nich krążących i jakieś 100 tysięcy lat świetlnych, aby przebyć drogę od jednego końca do drugiego. Okazało się, że tak wcale nie jest. Wszechświat jest znacznie, znacznie większy!

cała lekcja do pobrania

O możliwościach kryjących się w jądrach atomów świat usłyszał po zdetonowaniu pierwszych bomb atomowych. Kilka lat później gigantyczne ilości energii tkwiące w atomie udało się wykorzystać dla dobra ludzkości w elektrowniach. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dzisiejszego świata bez energetyki jądrowej. Jednak fizyka jądrowa, to nie tylko broń nuklearna, czy elektrownie atomowe.

Prawie do końca XX wieku uważano, że najmniejszą cząstką materii jest atom. Wtedy to John Thomson odkrył ujemnie naładowaną cząstkę – elektron. Na tej podstawie przyjął, że atom jest kulą materii dodatnio naładowaną, w której pogrążone są ujemne elektrony (jak rodzynki w cieście). Przełomowe odkrycia nastąpiły na początku XX wieku. Najpierw uczeń Thomsona - Ernest Rutherford wykonał doświadczenie ze złotą folią bombardowaną cząstkami alfa, w którym dowiódł, że prawie cała masa atomu jest skupiona w bardzo małym jądrze o dodatnim ładunku, które otacza chmura elektronów.

cała lekcja do pobrania

GRAWITACJA

To wszystko, co dzisiaj wiemy o naszym świecie miało swój początek, a właściwie dwa początki. Pierwszym była teoria grawitacji Isaaca Newtona, a drugim ogólna i szczególna teoria względności Alberta Einsteina. Dzięki teorii grawitacji Newtona odkryliśmy, jak działa wszechświat i pod koniec XIX wieku uczonym zaczęło wydawać się że już wszystko zrozumieli, i nic ciekawego ich nie może w nauce spotkać. Dzięki teorii względności okazało się, że nasz świat jest nieskończony i niepoznawalny, a jednak możliwy do matematycznego opisania.

cała lekcja do pobrania

Zobacz tutaj