Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

O możliwościach kryjących się w jądrach atomów świat usłyszał po zdetonowaniu pierwszych bomb atomowych. Kilka lat później gigantyczne ilości energii tkwiące w atomie udało się wykorzystać dla dobra ludzkości w elektrowniach. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dzisiejszego świata bez energetyki jądrowej. Jednak fizyka jądrowa, to nie tylko broń nuklearna, czy elektrownie atomowe.

Prawie do końca XX wieku uważano, że najmniejszą cząstką materii jest atom. Wtedy to John Thomson odkrył ujemnie naładowaną cząstkę – elektron. Na tej podstawie przyjął, że atom jest kulą materii dodatnio naładowaną, w której pogrążone są ujemne elektrony (jak rodzynki w cieście). Przełomowe odkrycia nastąpiły na początku XX wieku. Najpierw uczeń Thomsona - Ernest Rutherford wykonał doświadczenie ze złotą folią bombardowaną cząstkami alfa, w którym dowiódł, że prawie cała masa atomu jest skupiona w bardzo małym jądrze o dodatnim ładunku, które otacza chmura elektronów.

cała lekcja do pobrania

GRAWITACJA (Ruch po okręgu)

Gdy autobus wjeżdża na rondo pasażerowie czują, że jakaś siła spycha ich na zewnątrz łuku. Podobnie zachowują się wszystkie ciała, które poruszają się po zakrzywionych torach ruchu. Nawet jeśli nie działa na ciało żadna siła i porusza się ruchem jednostajnym, to zmienia się kierunek działania tej siły - i z tego powodu możemy mówić o przyspieszeniu i o sile. Mówimy wtedy o przyspieszeniu dośrodkowym i o sile dośrodkowej.

cała lekcja do pobrania

FIZYKA ATOMOWA

Materia, która nas otacza zbudowana jest z atomów. Chociaż są tak małe, a przestrzeń pomiędzy nimi jest wielką pustką, to procesy w nich i pomiędzy nimi zachodzące skutkują tym, co obserwujemy na co dzień. Dzięki odkryciom świata atomów stało się możliwe zbudowanie wielu urządzeń: lasery, telewizory plazmowe, mikroprocesory, czujniki ruchu, aparaty fotograficzne…

Świat atomowy jest niezwykle mały. Rozmiary pojedynczych atomów, to około 10-10m, a idąc głębiej dochodzimy do granicy 10-25m w przypadku najmniejszych cząstek, które udało nam się pomierzyć. I co jest charakterystyczne i wspólne dla tych niby odległych od siebie „światów”. Odległości pomiędzy obiektami kosmicznymi są ogromne, a pomiędzy nimi znajduje się przeogromna pustka. Identycznie jest w świecie atomów i cząstek, z których są zbudowane (oczywiście w odpowiedniej skali): odległości pomiędzy jądrami atomowymi są ogromne, a pomiędzy nimi krążą elektrony i znajduje się równie ogromna pustka.

cała lekcja do pobrania

GRAWITACJA (Swobodny spadek ciał)

Podobny sposób myślenia, jak w przypadku ruchu planet, dotyczył również problemów ruchu ciał. Przez stulecia opierano się na obserwacjach. Obowiązywała teoria Arystotelesa, według której ciała uzyskują swoje naturalne położenie: lekkie ulatują do góry, a ciężkie spadają w dół. Im ciało cięższe, tym szybciej spada na ziemię.

cała lekcja do pobrania

KOSMOLOGIA I ASTRONOMIA

Jeszcze sto lat temu uważano, że nasz cały Wszechświat, to tyle co możemy dostrzec, czyli nic więcej niż nasz Układ Słoneczny i to wszystko, co dzisiaj określamy mianem naszej galaktyki. Licząc z grubsza 100 miliardów gwiazd, niezliczone ilości planet wokół nich krążących i jakieś 100 tysięcy lat świetlnych, aby przebyć drogę od jednego końca do drugiego. Okazało się, że tak wcale nie jest. Wszechświat jest znacznie, znacznie większy!

cała lekcja do pobrania

Świat zamieszkiwany jest przez dwie grupy ludzi - mają one zupełnie odmienny stosunek do otaczających nas przedmiotów i problemów. Większość z nas nie zastanawia się zapewne, jak skonstruowany jest odkurzacz, tylko go po prostu używa i jest to zupełnie naturalne podejście. Istnieją jednak osoby, którym takie widzenie świata nie wystarcza – one muszą wiedzieć i rozumieć „dlaczego, ten przyrząd odkurza?".

Cały artykuł

GRAWITACJA

To wszystko, co dzisiaj wiemy o naszym świecie miało swój początek, a właściwie dwa początki. Pierwszym była teoria grawitacji Isaaca Newtona, a drugim ogólna i szczególna teoria względności Alberta Einsteina. Dzięki teorii grawitacji Newtona odkryliśmy, jak działa wszechświat i pod koniec XIX wieku uczonym zaczęło wydawać się że już wszystko zrozumieli, i nic ciekawego ich nie może w nauce spotkać. Dzięki teorii względności okazało się, że nasz świat jest nieskończony i niepoznawalny, a jednak możliwy do matematycznego opisania.

cała lekcja do pobrania

GRAWITACJA (Kopernik - Kepler - Newton)

Kluczową rolę we wszechświecie odgrywa siła grawitacji. To właśnie dzięki niej istnieją gwiazdy, planety i inne kosmiczne obiekty. I to dzięki niej te wszystkie obiekty są w ciągłym ruchu. Jaką drogą ludzkość doszła do wiedzy, którą posiadamy dzisiaj?

cała lekcja do pobrania

GRAWITACJA (Satelity)

Torem ruchu Ziemi wokół Słońca jest okrąg (w przybliżeniu), więc siłą utrzymującą Ziemię w tym ruchu jest siła też dośrodkowa. Z poprzednich rozważań wiemy również, że Ziemia i Słońce przyciągają się siłami grawitacyjnymi (Newton). Możemy więc te dwie siły: dośrodkową i grawitacyjną ze sobą powiązać. Równanie, które otrzymamy ma ogromne znaczenie w obliczeniach astronomicznych.

cała lekcja do pobrania

KINEMATYKA- powtórzenie wiadomości o ruchu jednostajnym, prostoliniowym

Przykładowe zadania nie wyczerpują tematu. Ich zadaniem jest jedynie przypomnienie podstawowych wiadomości z tematu, przypomnienie sposobów rozwiązywania zadań, zamiany jednostek i nauczenie "fizycznego myślenia".

cała lekcja do pobrania

Przykładowy test

Zobacz tutaj