Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

04205753Wśród tematów omawianych na lekcjach geografii jest taki, który staje się aktualny w Polsce i w naszym regionie na przełomie czerwca i lipca – dotyczy on pojawiających się często w tym czasie powodzi. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać tę problematykę, tym razem przedstawioną na lekcji geografii przez pracownika naukowego Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - prof. dr. hab. Józefa Żychowskiego.

Pan Profesor, specjalista w dziedzinie hydrologii, zaprezentował temat „Powódź błyskawiczna (ang. flash flood) - problemem XXI wieku”, zjawisko, które występuje nie tylko w Polsce, ale w skali całego świata. Są tego określone przyczyny spowodowane głównie rozwojem cywilizacyjnym, a szkody wyrządzone na terenie naszej gminy w latach 1997 (powódź tysiąclecia), 2010 i 2014 są najlepszym przykładem skutków, jakie niesie powódź.

Przy okazji uczniowie zapoznani zostali z nietypowymi zabezpieczeniami przed jej negatywnymi skutkami, jak np. budowa podziemnych zbiorników na lotnisku Okęcie czy „podziemna świątynia” pod Tokio – czyli gigantyczna instalacja mająca ponad 6 km tuneli łączących podziemne zbiorniki po to, by w razie powodzi przejąć masy wody i wyrzucić je przy pomocy pomp do rzeki Edo.

Zajęcia były prowadzone w dniu 20 kwietnia br. w formie naukowego wykładu - był to przedsmak takiej formy przekazu, z jaką w nieodległej przyszłości spotkają się - dzisiaj jeszcze uczniowie szkoły, a niedługo studenci wyższych uczelni. Spotkanie było także okazją do poznania zaprezentowanych przez Profesora kierunków studiów oferowanych przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zobacz tutaj