Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

03014895Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca miały szczególnie uroczysty charakter. Odbywały się bowiem pod honorowym patronatem Burmistrza Bobowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali część artystyczną, którą zaprezentowali dwukrotnie (11.30, 16.00) dla społeczności naszej szkoły i mieszkańców gminy Bobowa, w sali widowiskowej ,,Koronka”. Uroczysta akademia poświęcona była uczczeniu pamięci, ofiary i męczeństwa tysięcy żołnierzy antykomunistycznego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni.

Dalsza ich walka była sprzeciwem wobec pojałtańskiego porządku, wprowadzającego w Polsce komunistyczny reżim ze wszystkimi skutkami totalitarnego ustroju. Za swój bunt zapłacili najwyższą cenę. Oprócz męczeństwa i śmierci zostali na dziesiątki lat ,,wyklęci” z pamięci rodaków, a jeżeli już o nich mówiono, to wyłącznie jako o ,,polskich bandytach”. Do dnia dzisiejszego nie znamy miejsca pochówku tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, których jedyną winą było to, że pozostali wierni hasłu: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Po latach pamięć o nich przywraca grupa naukowców i wolontariuszy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, która z ramienia IPN prowadzi prace ekshumacyjne na tzw. Kwaterze ,,Ł”. Jest to miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie potajemnie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. chowano ofiary komunistycznego reżimu, mordowani w mokotowskim więzieniu (prezentacja filmowa ,,Łączka”).

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego właśnie dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ppłk. Łukasza Cieplińskiego, mjr. Adama Łazarowicza, por. Józefa Rzepkę, kpt. Franciszka Błażeja, por. Józefa Batorego, por. Karola Chmiela, mjr. Mieczysława Kawalca. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od roku 1945 dzieło Armii Krajowej. Mimo tej dotkliwej straty podziemne wojsko walczyło dalej z komunistycznymi oprawcami z SB, MO, NKWD. Za koniec zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka pseudonim ,,Lalek” dnia 21 października 1963 r.

Aby uczcić to wydarzenie, w całej Polsce odbywały się biegi ,,Wilczym Tropem”, właśnie na dystansie 1963 m. Przez wiele lat nie wolno było głosić prawdy o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym. Nie mówiono o nim w szkole, nie pisano w książkach. Dopiero po 1989 r., dzięki staraniom środowisk kombatanckich, organizacji patriotycznych, stowarzyszeń naukowych oraz rodzin i przyjaciół pomordowanych, 4 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ,,(…) nie dajmy zginąć poległym (…)”.

Zgodnie ze słowami Zbigniewa Herberta, przypomnieliśmy historię Polskiego Podziemia Niepodległościowego (prezentacja multimedialna) i jego największych bohaterów. Przybliżyliśmy sylwetki niektórych z nich, m.in. Danuty Siedzikówny ps. ,,Inka”, wykorzystując fragmenty spektaklu filmowego pt. ,,Inka, ja jedna zginę” (przysięga i egzekucja) , rotmistrza Witolda Pileckiego, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, majora Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszkę”(prezentacja postaci i zdjęć dokumentalnych). Wspomnieniom o tych niezłomnych postaciach towarzyszyły piękne utwory liryczne i oprawa muzyczna, w której wykorzystano piosenki z filmów: ,,Historia Roja” i ,,Wyklęty”.

Zachęcamy wszystkich do własnych poszukiwań i odkrywania tych niesamowitych życiorysów ,,Żołnierzy Wyklętych”.

Zobacz tutaj