Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Arkusz STUDENCI, na którym wykonywana jest duża ilość ćwiczeń do pobrania TUTAJ

 

Arkusz kalkulacyjny jest programem do opracowywania i przechowywania danych liczbowych, przechowywania ich, szybkiego uaktualniania i przedstawiania w postaci wykresów. W szczególności wykorzystywany jest w takich zadaniach, jak: księgowość, opracowywanie wyników eksperymentów naukowych itp. Po edytorze tekstów jest najpopularniejszym programem ogólnego użytku. Arkusz kalkulacyjny jest komputerowym odpowiednikiem kartki papieru podzielonej na kratki, w którym wykonujemy obliczenia zastępując ołówek, gumkę i kalkulator. Pierwszy arkusz kalkulacyjny na powstał w 1978 roku na Harwardzie (VisiCalc na Apple II). Inne popularne arkusze: Lotus 123, Quattro Pro, Excel.

Powtórzenie wiadomości ze znajomości arkusza kalkulacyjnego na podstawie wymyślonych przez "mądrzejszych" zadań. Ćwiczenie przygotowano w oparciu o zadania egzaminacyjne z ECDL.

Działania arytmetyczne na arkuszu kalkulacyjnym

Formuły rozpoczynamy zawsze od znaku „=". Po zatwierdzeniu formuła jest automatycznie przeliczana i w komórce pokazywany jest wynik, a w pasku wprowadzania widoczna jest wprwadzona formuła.

Operacje arytmetyczne na kalkulatorze

Na kalkulatorze można obliczać wyrażenia wieloma sposobami. Proste wystarczy wprowadzić w odpowiedniej kolejności. Te bardziej skomplikowane można obliczać za pomocą nawiasów, korzystając z pamięci lub za pomocą wbudowanych funkcji. Podczas dzielenia można wykorzystać zasadę mnożenia przez odwrotność dzielnika.

Różnorodne zadania do rozwiązywania na arkuszu kalkulacyjnym. "Bez ćwiczenia nie ma sukcesów" i "Nie wystarczy patrzeć jak inni to robią" - te dwie uwagi powinny przyświecać wszystkim próbującym swoich kroków w arkuszu kalkulacyjnym (i nie tylko). 

Znajomość funkcji, w które wyposażony jest arkusz kalkulacyjny jest niezbędna by go wykorzystać w pełni. Trzeba przyznać, że ma ich bardzo bogaty zestaw. Dla naszych celów wystarczy jeśi zapoznamy się z niektórymi funkcjami do pracy z datami i czasem, z tekstami oraz z funkcjami matematycznymi.

Funkcja JEŻELI służy do przeprowadzania testów logicznych na wartościach i formułach.
=JEŻELI ( Warunek logiczny ; JeśliPrawda ; JeśliFałsz )
Jeśli warunek logiczny daje wartość PRAWDA - funkcja zwraca wartość "JeśliPrawda", w przeciwnym wypadku (warunek  równy FAŁSZ) - funkcja zwraca wartość "JeśliFałsz".

=LICZ.JEŻELI(zakres;warunek)
zlicza komórki wewnątrz zakresu spełniających podane warunki logiczne

=SUMA.JEŻELI(zakres; warunki; suma_zakres)
dodaje komórki spełniające określony warunek. Sumować oczywiście możemy tylko komórki zawierające dane liczbowe

=WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny, sortuj)
Wyszukuje wartość w skrajnej lewej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość w tym samym wierszu z kolumny określonej w tablicy. Jeśli tabela jest posortowana rosnąco według pierwszej kolumny nie musimy używać parametru SORTUJ. W przeciwnym wypadku parametr powinien mieć wartość FAŁSZ

Filtrowanie jest szybkim i łatwym sposobem wyszukiwania danych. Na przefiltrowanej liście wyświetlane są wyłącznie wiersze spełniające określone kryteria. W odróżnieniu od sortowania, filtrowanie nie powoduje przestawienia wartości na liście. Filtrowanie powoduje tymczasowe ukrycie wierszy, których użytkownik nie chce wyświetlać. Aby tabela mogła być przefiltrowana musi spełniać elementarne zasady: pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn, kolumny zawierają dane tego samego typu.

Zobacz tutaj