Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Operacje arytmetyczne na kalkulatorze

Na kalkulatorze można obliczać wyrażenia wieloma sposobami. Proste wystarczy wprowadzić w odpowiedniej kolejności. Te bardziej skomplikowane można obliczać za pomocą nawiasów, korzystając z pamięci lub za pomocą wbudowanych funkcji. Podczas dzielenia można wykorzystać zasadę mnożenia przez odwrotność dzielnika.

PAMIĘĆ

Wyjaśnienia wymagają klawisze odpowiadające za pracę z pamięcią

  • Aby zapisać w pamięci wyświetlaną liczbę - MS.
  • Aby przywołać liczbę przechowywaną w pamięci - MR.
  • Aby wyczyścić pamięć - MC.
  • Aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby zapisanej w pamięci - M+.
  • Aby zobaczyć nową liczbę - MR.

Niektóre kalkulatory posiadają dwie lub więcej komórek pamięci. Oznacza się je wtedy z reguły x, y , M1, M2 lub Ma, Mb

Cała lekcja do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj