Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

=LICZ.JEŻELI(zakres;warunek)
zlicza komórki wewnątrz zakresu spełniających podane warunki logiczne

=SUMA.JEŻELI(zakres; warunki; suma_zakres)
dodaje komórki spełniające określony warunek. Sumować oczywiście możemy tylko komórki zawierające dane liczbowe

=WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny, sortuj)
Wyszukuje wartość w skrajnej lewej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość w tym samym wierszu z kolumny określonej w tablicy. Jeśli tabela jest posortowana rosnąco według pierwszej kolumny nie musimy używać parametru SORTUJ. W przeciwnym wypadku parametr powinien mieć wartość FAŁSZ

Cała lekcja do po pobrania LICZ.JEŻELI

Zobacz tutaj