Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Filtrowanie jest szybkim i łatwym sposobem wyszukiwania danych. Na przefiltrowanej liście wyświetlane są wyłącznie wiersze spełniające określone kryteria. W odróżnieniu od sortowania, filtrowanie nie powoduje przestawienia wartości na liście. Filtrowanie powoduje tymczasowe ukrycie wierszy, których użytkownik nie chce wyświetlać. Aby tabela mogła być przefiltrowana musi spełniać elementarne zasady: pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn, kolumny zawierają dane tego samego typu.

lekcja do pobrania AUTOFILTR

przykładowy sprawdzian z autofiltra SPR

Zobacz tutaj