Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Dane w tabeli (np. studenci) możemy grupować w różnorodne zestawienia wybierając z niej odpowiednie dane. Służą do tego w arkuszu kalkulacyjnym tabele przestawne. Na przykład na podstawie tabeli studenci możemy wygenerować raport przedstawiający średnią z uzyskanych na egzaminie ocen dla kobiet i mężczyzn z podziałem na miasto i wieś - tabela obok.

 

K

M

Suma

M

3,49

3,44

3,47

W

3,36

3,36

3,36

Suma

3,42

3,40

3,42

 

 

 

lekcja do pobrania TABELA PRZESTAWNA

Zobacz tutaj