Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Badanie przebiegu zmienności funkcji jest jednym z ważniejszych matematycznych zagadnień. Każdy, kto próbował matematycznie rozwiązywać ten problem (miejsca zerowe, punkty przegięcia itp.) przyzna, że ogromnym ułatwieniem jest graficzna reprezentacja funkcji, czyli wykres.

Istnieje mnóstwo programów rysujących wykresy funkcji od razu po wpisaniu wzoru. Na arkuszu kalkulacyjnym musimy jednak wyliczyć wcześniej wszystkie punkty wykresu i na ich podstawie go utworzyć. Nauczymy się tworzyć wykresy funkcji typowych (liniowa, kwadratowa itp), trygonometrycznych, za pomocą równań określonych w sposób parametryczny i wykresy funkcji przestrzennych.

Zasada tworzenia jest bardzo podobna dla wszystkich typów. W jednej kolumnie wyliczamy wartość odciętych (X), w drugiej kolumnie wartości rzędnych (Y). Z obu kolumn tworzymy wykres punktowy i ewentualnie go formatujemy. Aby można było zmieniać wykresy, ich podstawowe parametry będą znajdować się w osobnych komórkach.

lekcja do pobrania WYKRESY FUNKCJI

Zobacz tutaj