Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Wyliczenie objętości bryły, pola powierzchni, czy długości krzywej jest proste, jeśli geometryczne kształty są łatwe do matematycznego zdefiniowania. Jeśli natomiast wzór jest skomplikowany, to wyliczenie tych wartości jest niezmiernie trudne lub wręcz niemożliwe jeśli nie zastosuje się pewnych uproszczeń. Pomoc komputera w takich przypadkach jest nieodzowna. Obliczanie tych wielkości na komputerze nosi nazwę obliczeń numerycznych i polega nie na przekształcaniu wzorów (jak na matematyce) lecz na stosowaniu znanej w informatyce zasady: „dziel i rządź".

Dzielimy całą pracę na drobne fragmenty, obliczamy je a następnie sumujemy wyniki. W taki też sposób będziemy obliczać długości, pola i objętości. Obliczenia w ten sposób przeprowadzone nie są dokładne. Wynikają one z samej budowy komputera (liczby rzeczywiste pamiętane są w komputerze w sposób niedokładny) oraz z uproszczeń w obliczeniach. Pierwsze ograniczenie niwelujemy stosując coraz lepsze komputery, drugie - dzieląc obliczenia na większą ilość fragmentów.

Tego typu obliczenia stosuje się bardzo często w technice. Oto garść przykładów:

  • jakie jest ugięcie belki pod obciążeniem (czy dach się zawali)
  • jakie ciśnienie panuje u podstawy zbiornika z wodą (czy go rozsadzi)
  • jaka siła odśrodkowa działa na przedmiot w ruchu po okręgu (czy płyta CD w stacji się rozleci)
  • ile się wydłuży linia wysokiego napięcia pod własnym ciężarem (czy porazi przechodniów)
  • ile elektryczności przepłynie przez kondensator gdy zmieni się natężenie (czy nastąpi przebicie i posypią się iskry)
  • jaką pracę wykonamy rozprężając gaz (czy lodówka będzie mrozić)
  • jak długo będzie wyciekała woda z basenu przez otwór (ile czasu potrzeba na opróżnienie zbiorników wody w czasie powodzi)

lekcja do pobrania CAŁKOWANIE

Zobacz tutaj