Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Metody numeryczne polegają na uzyskaniu wyniku poprzez sekwencję kolejnych przybliżeń. W efekcie otrzymany wynik cechuje się prawie zawsze pewnym błędem, chociaż może być on bardzo mały. Wyliczyć w ten sposób można pole powierzchni, długość krzywej itp. albo też znaleźć punkty przecięcia krzywych, miejsca zerowe itp. z określoną dokładnością oczywiście.

Długość krzywej czy też pole powierzchni policzymy dokładniej, jeśli zwiększymy ilość przedziałów. Na poprzedniej lekcji o całkowaniu skok był prawie zawsze równy 0,1 lub 1. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmniejszyć go do np. 0,001, co przy zakresie -10..10 da 20000 komórek do zsumowania (arkusz ma 65000 wierszy). Używając tylko komórek trudno by było zwiększyć dokładność jeszcze bardziej - i do całkowania z dużymi dokładnościami trzeba zastosować programowanie.

Charakterystyczne punkty na krzywej policzymy jednak z dużo wyższą dokładnością za pomocą bardzo prostych technik kolejnego zmniejszania zakresu. Oczywiście dla prostych funkcji mamy gotowe wzory na wyliczenie tych punktów - nas będą interesowały techniki uniwersalne.

lekcja do pobrania RÓŻNICZKOWANIE

Zobacz tutaj