Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Wykorzystujemy kopiowanie i wklejanie formuł do badania ciągów liczbowych. Należy na podstawie kilku pierwszych wyrazów ciągu, zapisanych w kolejnych komórkach arkusza,  znaleźć formułę, która po wklejeniu do następnych komórek, da następnych 50 wyrazów. Można utworzyć kolejne wyrazy za pomocą jednej formuły, posługiwać się wyrazami z kolumn już utworzonych lub tworzyć dodatkowe nowe kolumny ciągów.

1, 2, 3, 4, 5...                          (pop. +1)         A1: 1   A2: =A1+1
1, 3, 5, 7, 9...                          (pop. +2)         B1: 1    B2: =B1+2
2, 5, 8, 11, 14...                      (pop. +3)         C1: 2   C2: =C1+3
0, 1, 3, 6, 10, 15...                  (pop. +kol. Nat.)         D1: 0   D2: =D1+A1
1, 4, 9, 16, 25...                      (kwadrat kol. nat.)       E1: =A1^2
0, 2, 6, 12, 20, 30...                (pop. +2, +4, +6...)    
3, 15, 35, 63, 99...                  (1*3, 3*5, 5*7, 7*9...)
3, 27, 75, 147, 243...              (3*1^2, 3*3^2, 3*5^2...)
1, 1, 2, 3, 5, 8...                      (suma pop. dwóch)
1, 1, 1, 3, 5, 8...                      (suma pop. trzech)
20, 22, 26, 28, 32, 34...          (pop. +2, pop +4, pop. +2, pop. +4...)
1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14...        (+1, +2, +3, +1, +2, +3, ...)

inne zadania do pobrania ZADANIA

Zobacz tutaj