Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Pętla logiczne służą do wielokrotnego wykonywania polecenia lub poleceń w bloku. Pełnią dokładnie taką samą rolę jak omawiana pętla For…Next lecz w odróżnieniu od niej pętle logiczne wykonywane są nieokreśloną z góry ilość razy. W typowym zastosowania pętla „For i=1 To 10” wykona się dokładnie 10 razy (chyba że stosujemy wewnątrz instrukcje GoTo, co nie jest zalecane). Pętli logicznych używamy, gdy nie wiemy dokładnie ile razy ma być wykonane polecenie lub blok poleceń w pętli. Ilość powtórzeń zależy od warunku logicznego i kod wewnątrz pętli będzie wykonywany aż warunek zostanie spełniony (ma wartość False, a uzyska wartość True) lub dopóki jest spełniany (ma Wartość True, a uzyska wartość False).

Cała lekcja do pobrania TUTAJ

Przykładowe rozwiązania ćwiczeń TUTAJ

Zobacz tutaj