Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Procedura (makropolecenie) – posiada własną nazwę i można ją uruchomić niezależnie od innych części kodu. Uruchamiane do tej pory procedury związane były głównie z przyciskami lub innymi formantami i nie były zbyt rozbudowane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby skomplikowany program podzielić na mniejsze, logicznie odrębne części i w procedurze nadrzędnej wywoływać gotowe części. Taki sposób tworzenia dużych programów jest po prostu niezbędny (tworzymy od szczegółów do ogółu, tzw. metoda wstępująca).

Cała lekcja do pobrania TUTAJ

Przykładowe rozwiązania ćwiczeń TUTAJ

Zobacz tutaj