Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Jednym z najważniejszych obecnie zadań komputerów jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom danych. Informacje przechowywane są zazwyczaj w sposób uporządkowany, co ułatwia ich wyszukiwanie, i z tego względu przechowuje się je w uporządkowanych strukturach zwanych bazami danych. Prostymi przykładami baz danych są np. dziennik lekcyjny zawierający spis uczniów, inne dane o uczniu, otrzymywane oceny i informacje o obecności.

Dobrym przykładem również biblioteka, wypożyczalnia kaset itp. W bibliotece czytelnik korzysta przede wszystkim z katalogu książek, który zawiera informacje o wszystkich książkach, jest też spis książek wypożyczonych (zawierający informację o osobie, która wypożyczyła książkę) i jest również rejestr osób, które mogą korzystać z zasobów biblioteki (zawierający przy każdej z nich spis wypożyczonych książek). Informacje umieszczone w poszczególnych spisach są ze sobą powiązane.

Zbiory baz danych muszą być poddawane rozmaitym czynnościom z ich tworzeniem i utrzymaniem. Żeby inni użytkownicy mieli możliwość korzystania z informacji należy oczywiście wprowadzić je do komputera i umożliwić dostęp do nich określonej grupie pracowników. Utrzymywanie baz wiąże się z koniecznością ciągłego aktualizowania (uzupełnianie i korygowanie) a także zabezpieczania przed utratą danych. Książki telefoniczne aktualizuje się zazwyczaj, co roku. Ale np. informacja o rezerwacji biletów lotniczych musi być aktualizowana w ciągu kilku sekund w tysiącach biur podróży na całym świecie i jest praktycznie niemożliwe by odbywało się to bez pomocy komputera.

LEKCJA do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj