Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Kwerendy wybierające (zapytanie, pole obliczeniowe)

Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kwerend: wybierające i funkcjonalne.Wybierające służą do uzyskiwania informacji z bazy informacji. Wybierają one dane z jednej lub wielu tabeli (albo też innych kwerend) i prezentują w odpowiedniej postaci. W wyniku działania kwerendy zostaje „utworzona” wirtualna tabela z wynikami. Po zakończeniu działania kwerendy ta wirtualna tabela przestaje istnieć.

Najprostsze kwerendy potrafią wyświetlić określone pola i rekordy. Kwerendy mogą dokonywać obliczeń i wyniki przedstawiać w osobnych polach, mogą podsumowywać i grupować informacje, a także umożliwić analizę wpływu danych jednego typu na inne dane - kwerendy krzyżowe.Funkcjonalne nie tylko potrafią modyfikować dane w tabelach - kwerenda aktualizująca, ale też tworzyć tabele. Kwerendy dołączające dodają rekordy z innej tabeli, usuwające - usuwają wybrane rekordy.

LEKCJA do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj