Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Formularze - panel sterujący i przybornik

Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy raporty. Do uruchomienia tych zadań służą z różne elementy dostępne w Przyborniku. Przypisanie polecenia odbywa się z reguły za pomocą kreatora, ale w tle tworzone jest odpowiednie makropolecenie w języku VBasic. Kreator umożliwia nam przypisanie wielu różnorodnych zadań, m.in.: nawigowanie (wybieranie rekordów, wyszukiwanie), operacje na rekordach (usuwanie, tworzenie nowego) i formularzach (otwieranie, drukowanie, zamykanie) oraz raportach (drukowanie), uruchamianie innych programów (Word, Excel, Notatnik) - wszystkie opisane są w oknie kreatora.

LEKCJA do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj