Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi ustawienie kursora w ściśle określonym miejscu w obrębie jednego akapitu. Są stosowane bardzo często do sporządzania tabel, list, wykazów i wszelkich dokumentów biurowych. Można oczywiście tworzyć dokumenty biurowe bez tych „utrudniających" edycję dodatków, wyrównując teksty wyłącznie spacją. Jednak każda modyfikacja takiego dokumentu będzie wymagała ogromnego nakładu pracy. Dokument sporządzony poprawnie (za pomocą tabulatorów) nie zmieni się, gdy zmienimy wielkość czcionki, marginesy itp.

AUTOFORMATOWANIE
Kolejne wersje edytorów tekstu na różne sposoby starają się „ułatwiać" użytkownikowi edycję tekstów, ustawiając różnorakie automaty. Być może są one pomocne, jednak każda modyfikacja takiego dokumentu sprawia ogromne trudności – „komputer sam coś robi". Podobnie jest też z tabulatorami, które edytor „pomaga" nam ustawiać – wyłączymy ją.

LEKCJA DO POBRANIA

ANIMACJE

http://youtu.be/rMkLXnAZiT4

http://youtu.be/2yftYzJYFgE

http://youtu.be/jbw4Z12vQG0

 

Zobacz tutaj