Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Styl to zestaw elementów formatowania, które można stosować do znaków, tekstu, tabel i list w dokumencie w celu szybkiej zmiany ich wyglądu. Stosując styl, stosuje się tym samym całą grupę znaków formatujących za pomocą jednej, prostej czynności. Na przykład zamiast kilku oddzielnych czynności związanych z formatowaniem tytułu rozdziału przy użyciu czcionki Arial o rozmiarze 16 pkt., pogrubienie, odstępu przed 12 i po 3 pkt. można uzyskać ten sam efekt, wykonując jedną czynność polegającą na zastosowaniu stylu Nagłówek 1.

Można tworzyć i stosować następujące typy stylów:

  • Styl akapitu kontroluje wszystkie aspekty wyglądu akapitu, takie jak wyrównanie tekstu, tabulatory, interlinie i obramowania i może również obejmować formatowanie znaków.
  • Styl znaku dotyczy zaznaczonego tekstu wewnątrz akapitu, na przykład czcionka tekstu i jej rozmiar, pogrubienie i kursywa.
  • Styl tabeli umożliwia nadawanie jednorodnego wyglądu obramowaniom, cieniowaniu, wyrównaniu i czcionkom w tabelach.
  • Styli listy umożliwia stosowanie podobnego wyrównania, numeracji lub punktorów oraz czcionek do list.

do pobrania dalszy ciąg lekcji: STYLE 

tworzenie stylu TREŚĆ ANIMACJA

tworzenie stylu PUNKTY ANIMACJA

formatowanie pracy za pomocą styli ANIMACJA

Zobacz tutaj