Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Obrazy map bitowych (nazywane również obrazami malarskimi lub rastrowymi) składają się z serii małych kropek. Mapy bitowe tworzy się i edytuje przy użyciu programów malarskich, takich jak Microsoft Paint. Są nimi również wszystkie zeskanowane obrazy i fotografie. Gdy zmieniany jest ich rozmiar, tracą one ostrość i pojedyncze kropki składające się na obraz stają się widoczne. Wygląd koloru na obrazie mapy bitowej można zmienić, dostosowując jasność i kontrast, konwertując kolor na czerń i biel lub skalę odcieni szarości albo tworząc obszary przezroczyste. Aby zmienić określone kolory mapy bitowej, trzeba użyć programu do edycji fotografii. Obrazy map bitowych są często zapisywane z rozszerzeniem bmp, png, jpg lub gif.

Rysunki wektorowe (nazywane również rysunkami obiektowymi) są tworzone z linii, krzywych, prostokątów i innych obiektów. Pojedyncze obiekty można edytować, przenosić i rozmieszczać ponownie. Gdy zmieniany jest rozmiar rysunku, komputer rysuje ponownie linie i kształty w taki sposób, że zachowują one swoją pierwotną ostrość i perspektywę. Rysunkami są na przykład Autokształty. Ponieważ rysunek składa się z linii i kształtów, dla jednego lub wszystkich fragmentów obrazu można przeprowadzać takie operacje jak grupowanie i rozgrupowywanie, zmiana kolejności i zmiana koloru. Rysunki są zapisywane w formacie aplikacji, w której je utworzono. Na przykład metapliki systemu Microsoft Windows są zapisywane z rozszerzeniem wmf. 

do pobrania dalszy ciąg lekcji: OBRAZKI 

Wstawianie obrazków ANIMACJA

Kadrowanie obrazków ANIMACJA

Wymiarowanie obrazków ANIMACJA

Podpisywanie obrazków ANIMACJA

Oblewanie obrazków tekstem ANIMACJA

Zobacz tutaj