Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

GRAFIKA OBIEKTOWA

Rysunek obiektowy (wektorowy) tworzony jest za pomocą gotowych elementów: odcinki, prostokąty, elipsy itp. Obiekty te możemy w dowolny sposób kształtować, nakładać na siebie, łączyć w większe grupy, powiększać i pomniejszać bez straty jakości całego rysunku. W odróżnieniu od zwykłej fotografii (bitmapa, rysunek rastrowy), na której obraz składa się miliony kolorowych punktów (pikseli) i każdy z nich może zmieniać kolor, w rysunku wektorowym operujemy zawsze całymi obiektami.

LEKCJA DO POBRANIA

ANIMACJE

rysunek 1 – https://youtu.be/0MW5M34ZQis

rysunek 2 – https://youtu.be/8MPs7N8Kl3A

rysunek 3 – https://youtu.be/AkCH2JC12GM

rysunek 4 - https://youtu.be/-3rfoxdjKUc

Zobacz tutaj