Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

GRAFIKA OBIEKTOWA - PROSTOPADŁOŚCIANY

Gotowych brył nie możemy rozgrupować, zmienić koloru każdej ze ścianek i wykonywać innych bardziej skomplikowanych przekształceń. Bardzo trudno jest też tworzyć inne, bardziej skomplikowane bryły nie znając sposobów ręcznego ich modelowania. Przedstawiona poniżej metoda pozwala na utworzenie brył, składających się z płasko położonych sześcianów i prostopadłościanów.

LEKCJA DO POBRANIA

ANIMACJE

rysunek kostki 1 - https://youtu.be/MwASXE0zh9E

rysunek kostki 2 - https://youtu.be/lZCMJphqwgo

rysunek kostki 3 - https://youtu.be/WZX24LqEAzE

rysunek kostki 4 - https://youtu.be/5NAyo_SQGr8

rysunek kostki 5 - https://youtu.be/fgPr7ZJBOZI

rysunek kostki 6 - https://youtu.be/6gTQVXWvMAA

Zobacz tutaj