Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Lekcja oparta o ActionScript w wersji 2.0. Przycisk składa się z czterech klatek: UP, OVER, DOWN, HIT, na których projektujemy, co się stanie, gdy zajdzie zdarzenie związane z myszką. UP – gdy puszczamy przycisk myszki na obiekcie, OVER – gdy przesuwamy myszkę nad przyciskiem, DOWN – gdy wciskamy przycisk, HIT - obszar działania przycisku czyli, w które miejsce można kliknąć (aktywny obszar). Z reguły trzy pierwsze klatki są bardzo podobne do siebie. Klatka HIT może zawierać tylko np. prostokątny obszar. Animacje we flash zajmują z reguły niewiele przestrzeni na ekranie. Jeżeli jest to animacja interaktywna konieczne jest umieszczenie w odpowiednich miejscach podpowiedzi dla użytkownika. Bardzo często stosuje się w tym celu przyciski z „wyskakującymi” tekstami.

PRZYKŁADOWA ANIMACJA 1

PRZYKŁADOWA ANIMACJA 2

Cała lekcja do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj