Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

CAS 01 - KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OBLICZEŃ

CAS (Computer Algebra System), czyli system algebry komputerowej lub komputerowy system obliczeń numerycznych, to program wspomagający obliczenia w różnych dyscyplinach nauk technicznych (matematyka, fizyka itp.). Do typowych zadań programów CAS zaliczamy obliczanie równań wielu zmiennych, równań różniczkowych, wielomianów, macierzy, całek, pochodnych i wielu innych oraz rysowanie wykresów funkcji.

Jakie komputerowe narzędzia obliczeniowe potrzebne są współczesnemu inżynierowi? Rolę zwykłego kalkulatora przejął oczywiście komputer, na którym można uruchamiać wiele różnorodnych programów obliczeniowych: specjalnie przygotowanych do wykonania konkretnego zadania na stanowisku lub programów ogólnego przeznaczenie, które można samodzielnie dopasowywać do własnych potrzeb. Wśród tych drugich wyróżnić możemy: arkusze kalkulacyjne (np. Excel), uniwersalne programy matematyczne (np. MathCad, MathLab, Mathemetica, SMathStudio, Maxima, itp.) oraz języki programowania (np. Basic, Pascal, C, itp.).

Kolejne lekcje poświęcone zostały uniwersalnym programom, wśród których wyróżniają się MathCad i MathLab. Są to programy komercyjne. Spośród darmowych wyróżnia się m.in. SMathStudio i to na nim zostały opracowane kolejne lekcje. Program działa zgodnie z hasłem WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) - tworzone dokumenty wyglądają tak, jak będą wydrukowane lub umieszczone na stronie WWW.

do pobrania lekcja: CAS 01 

do pobrania rozwiązanie: CAS 01

Zobacz tutaj