Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Programowanie

W praktyce inżynierskiej zdarza się, że nie mamy możliwości opisać zagadnienia w postaci jednego wyrażenia algebraicznego. Na przykład należy wybrać spośród kilku możliwości (np. wartości ujemne - jeden wzór, wartości dodatnie - drugi wzór), albo też wiele razy powtórzyć tę samą operację (np. dodawaj do poprzedniego wyrażenia).

Z pomocą przychodzi nam programowanie. Wydawać by się mogło, że jest programowanie, to zadanie niezmiernie trudne i skomplikowane. Jednak dla naszych celów będziemy stosować tylko niewielki wycinek ogromnych możliwości, jakie w sobie kryje program.

Opanowanie tych podstawowych elementów spowoduje, że różnorodne zadania, które będziemy rozwiązywać staną się bardziej zrozumiałe i łatwiejsze - osiągniemy zupełnie inny (wyższy) poziom logicznego rozumowania. A funkcje, które sami napiszemy będziemy mogli wykorzystać w dalszej pracy.

Podstawowe elementy programu

  • blok LINE - kilka instrukcji naszego programu wykonywanych w jednym ciągu
  • instrukcja warunkowa IF - rozgałęzienie ścieżki wykonywania naszego programu
  • instrukcja pętli FOR - powtarzamy instrukcję lub blok instrukcji określoną ilość razy
  • instrukcja pętli WHILE - powtarzamy instrukcję dopóki warunek jest prawdziwy.

do pobrania lekcja: CAS 09 

do pobrania rozwiązanie: CAS 09

Zobacz tutaj