Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Szacowanie niepewności w pomiarach laboratoryjnych

Pomiar

Aby coś zmierzyć musimy wiedzieć, co chcemy zmierzyć (np. długość, masę, czas, itp.) oraz musimy dysponować odpowiednim przyrządem (np. linijką, stoperem, wagą, itp.). Sam pomiar polega na porównaniu mierzonej wielkości (np. długości stołu) z przyrządem, w wyniku czego uzyskujemy wynik pomiaru, tj. liczbę z jednostką (np. 1522 mm).

Zapis wyniku pomiaru

Otrzymany wynik pomiaru nie jest jednak pełną informacją o mierzonej wielkości. W praktyce bardzo potrzebna jest również ocena wiarygodności pomiaru, polegająca na określeniu (oszacowaniu) niepewności pomiarowej wyniku. W praktyce stosuje się pojęcie niepewności standardowej, w języku potocznym mówimy raczej o błędzie pomiarowym. Sam wynik pomiaru zapisujemy w razem z niepewnością w tej samej jednostce, np. 1522 ± 1 mm, 1,006 ± 0,003s, itp. W niepewności pomiarowej podajemy tylko tyle cyfr znaczących, ile miał ich wynik główny pomiaru!

do pobrania lekcja: CAS 10 

do pobrania rozwiązanie: CAS 10a rzut kostkami

do pobrania rozwiązanie: CAS 10b wahadło matematyczne

Zobacz tutaj