Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Programy komputerowe (CAD)

CAD (Computer Aided Design), to komputerowe wspomaganie projektowania, czyli zastosowanie komputera do wspomagania tworzenia rysunku technicznego (kreślenia i wykonania dokumentacji), zarządzania bazą danych znormalizowanych elementów, symulacji, wizualizacji i animacji, a także do optymalizacji konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych. Wśród tych różnorodnych zadań nas najbardziej interesuje kreślenie, czyli rysunek techniczny.

Niewątpliwie najbardziej znanym programem jest AutoCAD. Podobnymi możliwościami wyróżnia się również ArchiCAD (oba licencjonowane). Z programów bezpłatnych i z polskim interfejsem polecić można: LibreCAD i DraftSight. Wszystkie ćwiczenia omawiane są na przykładzie programu LibreCAD choć z powodzeniem można je wykonać we wszystkich innych tego typu.

W technice, jednym z podstawowych sposobów przekazywania informacji jest rysunek. W szczególności rysunek techniczny wskazuje, jak ma wyglądać przedmiot po wykonaniu, w oparciu o jednoznacznie ustalony, jednakowy na całym świecie zbiór zasad (norm). W Polsce normami zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny.

Uwagi dla „przeciętnego ucznia:

(1) rysunku technicznego nie rysuje się niedbale i „na oko” - każdy element ma precyzyjnie określone wymiary i położenie.

(2) aby sprawnie posługiwać się jakimś narzędziem (programem komputerowym), należy bardzo dużo ćwiczyć

do pobrania lekcja: CAD 00 

Zobacz tutaj