Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Przekroje i kreskowanie

Przekrój powstaje przez przecięcie przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną (płaszczyzną przekroju) i odrzucenie tej części przekroju, która znajduje się przed płaszczyzną. Części, które zostały przekrojone oznacza się na przekroju poprzez kreskowanie linią cienką, ciągłą, pochyloną pod kątem 45°. Przekroje stosuje się z reguły wtedy, gdy nie ma możliwości pokazania budowy wewnętrznej przedmiotu w żadnym z rzutów prostokątnych.

Na rysunku obok, górny rysunek jest przekrojem oznaczonym symbolem A-A. Dolny zaś pokazuje rzut tego przedmiotu z zaznaczoną płaszczyzną przekroju (gruba kreska, strzałka i symbol literowy). Płaszczyzny przekroju mogą być proste, przechodzące przez cały przedmiot (jak na rysunku), lub też częściowe (tzw. wyrwania, przechodzące tylko przez część rzutu) mogą także łamać się w stosownych miejscach (tzw. przekrój stopniowy).

do pobrania lekcja: CAD 05

animacje do lekcji CAD 0501

animacje do lekcji CAD 0502

animacje do lekcji CAD 0503a

animacje do lekcji CAD 0503b

Zobacz tutaj