Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

DELPHI
Dawniej tworzone programy (DOS i TurboPascal) wymagały zaprojektowania, prócz kodu odpowiedzialnego za samo działanie, również warstwy graficznej i komunikacyjnej z użytkownikiem. Było to bardzo uciążliwe i każdy program pisany przez różnych ludzi wyglądał inaczej. Czasy Windows sprawiły, że ujednolicona została warstwa graficzna i nowe środowiska programistyczne korzystaj z tego dobrodziejstwa. Programowanie w Delphi (programowanie wizualne) pozwala skoncentrować się na kwestiach kluczowych - jak ma działać program, a nie na projektowaniu okienek, przycisków itp. W czasie lekcji posłużymy się pakietem BORLAND DELPHI 7 (BD).

ALGORYTM jest ściśle zdefiniowaną procedurą obliczeniową, która dla właściwych danych wejściowych produkuje żądane wyniki, zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez problem obliczeniowy. Algorytm to przepis w postaci ściśle określonych reguł na rozwiązanie określonego zadania w skończonej licznie kroków. Algorytm jest przepisem opisującym krok po kroku rozwiązanie jakiegoś problemu. 

Słowo algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka żyjącego na przełomie VIII i IX wieku - Muhammad ibn Musa al.-Chorezmi. Za prekursora algorytmów komputerowych jest uznawana Ada August (1815-1852), córka Byrona. Po raz pierwszy tego terminu użył Dawid Harel w tytule swojej książki Rzecz o istocie informatyki - algorytmika. Najstarszy algorytm, który jest opisywany, algorytm Euklidesa, ma ponad 2000 lat.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj