Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Posługiwanie się liczbami zwłaszcza dużymi i jeśli trzeba wykonywać na nich obliczenia jest niewygodne. Lepiej przechowywać je pod określoną nazwą w ZMIENNYCH lub STAŁYCH. Jak sama nazwa wskazuje, wartości przechowywane w zmiennych mogą się zmieniać, a w stałych nie mogą – w trakcie działania programu. Deklarowanie zmiennych i typy zmiennych Zmienne trzeba ZADEKLAROWAĆ, tzn. nadać nazwę i opisać TYP. Typ określa, jakie wartości można PRZYPISAĆ do zmiennej, czyli co może być w niej przechowywane.

Podstawowymi i najczęściej używanymi typami są: - INTEGER – liczby całkowite (-32767..32766), - REAL – liczby rzeczywiste, - STRING – łańcuchy tekstu, np. ‘Ala ma kota’, - CHAR – pojedyncze znaki tekstu, np. ‘a’, ‘A’, ‘1’, ‘ ‘. Jeśli zależy nam rzeczywiście na tym, aby coś (przez przypadek) nie zmieniło się w programie – zdefiniujmy to za pomocą stałej. We wszystkich innych przypadkach korzystamy ze zmiennych

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj