Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Bardzo często wykonujemy pewne działania cyklicznie - wielokrotnie powtarzamy. Można by wyróżnić dwa rodzaje takich działań: zrób coś określoną ilość razy (dzisiejsza lekcja) albo powtarzaj pewne czynności, dopóki nie zostanie (aż zostanie) spełniony jakiś warunek (lekcja kolejna). Po, albo przed każdym cyklem sprawdzamy, czy zadanie zostało zrealizowane. Jeśli tak - kończymy pracę pętli i przechodzimy do kolejnych instrukcji, jeśli nie – kontynuujemy.

PĘTLA FOR
FOR zmienna sterująca := wartość początkowa TO wartość końcowa DO instrukcja
Zmienna sterująca, to z reguły zmienna o nazwie "i". Przyjmuje ona kolejne wartości, począwszy od wartości początkowej aż do wartości końcowej. Za każdym razem (obrót pętli) wartość zmiennej sterującej jest zwiększana o jeden i wykonywana jest instrukcja w pętli. Po przekroczeniu wartości końcowej przez zmienną sterującą, pętla kończy działanie. Wartość początkowa musi być mniejsza od końcowej – inaczej instrukcje w pętli nie wykonają się.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj