Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Pętla iteracyjna wykonywała się z góry określoną ilość razy, zwiększają (lub zmniejszając) swój licznik (zmienną sterującą). W programach zachodzą jednak sytuacje bardziej skomplikowane – należy wykonywać instrukcje cyklicznie, aż wystąpi określone zdarzenie (lub też dopóki ono zachodzi). Pętle takie nazywamy logicznymi – ich zakończenie zależy od warunku logicznego.

Pętle logiczne są bardziej uniwersalne niż iteracyjna – można w nich wszystko zmieniać i dowolnie kontrolować: ustawić początek, sprawdzać na końcu lub na początku, przed lub po wykonaniu instrukcji, zmieniać wartość zmiennej sterującej. Warunki zakończenia mogą być bardziej rozbudowane stosując wyrażenia logiczne. Jest tylko jeden poważny problem - jeśli błędnie skonstruujemy warunek wychodzenia z pętli, może nigdy się nie zakończyć – program się zawiesi!

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj