Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W trybie konsoli ekran jest podzielony na pola (80x25), w których można wyświetlić znaki z alfabetu ASCII w 16 kolorach. Nie dysponujemy żadnymi gotowymi obiektami. Możemy jedynie wczytywać liczby do zmiennych, obliczać i wyświetlać wyniki na ekranie. Tryb konsoli to sposób tradycyjnego projektowania programów – sprzed ery języków obiektowych i graficznych systemów okienkowych.

Instrukcje wejścia i wyjścia
By działanie programu miało jakiś sens, musi oczywiście przyjmować dane, przekształcać je i wyprowadzać wyniki. Przyjmowanie danych realizujemy za pomocą instrukcji wejścia - READLN wprowadzając dane za pomocą klawiatury. Wyprowadzane wyników na ekran, realizujemy za pomocą instrukcji wyjścia - WRITELN.  

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj