Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W pracach naukowców, konstruktorów i technologów często występuje konieczność obliczania różnorodnych wielkości za pomocą skomplikowanych zależności. Mimo, że wyprowadzone są teoretyczne wzory, z których można coś obliczyć, to okazuje się w praktyce, że nie jest to takie łatwe (np. czy nowowybudowany most zawali się, gdy siła wiatru przekracza 200 km/h). Zamiast bawić się skomplikowanymi matematycznymi zależnościami, układami równań itp., można przecież wykorzystać komputery i zamiast rozwiązywać układy równań, po prostu je wyliczyć. Obliczenia numeryczne polegają na obliczaniu wielkości zdefiniowanych za pomocą zależności matematycznych przy pomocy komputera.

Dokładność obliczeń i kumulowanie błędów.
Nie ma problemu, jeśli posługujemy się liczbami całkowitymi, które w komputerze pamiętane są dokładnie – wyniki są zawsze dokładne. Z liczbami rzeczywistymi (zwłaszcza okresowymi lub niewymiernymi) lub bardzo dużymi całkowitymi komputery radzą sobie gorzej, zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z dużymi dokładnościami. Liczby rzeczywiste pamiętane są tylko na kilku bajtach (na 6 - REAL) i dlatego niedokładnie (jak np. zapamiętać liczbę pi?). Liczby rzeczywiste po prostu zaokrągla się i pamiętane są z określoną dokładnością, a to powoduje błędy przy dokładnych obliczeniach. Innym komputerowym problemem liczb rzeczywistych jest kumulowanie błędów. Przy wielokrotnym powtarzaniu tych samych operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych (rzeczywistych), zwłaszcza przy dodawaniu i odejmowaniu, sumowanie błędów powoduje zniekształcanie wyników obliczeń.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POBIERZ PRZYKŁADY DO LEKCJI

Zobacz tutaj