Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Większość problemów z którymi spotykamy się w świecie komputerów wymaga zwrócenia uwagi na istotne cechy: algorytm musi być poprawny (zawsze daje poprawne wyniki), skończony (daje jakieś rozwiązanie), wykonalny i efektywny, tzn. musi dawać rozwiązanie w „rozsądnym" czasie. Mimo ogromnej i rosnącej wciąż mocy i szybkości komputerów są problemy których rozwiązanie jest zupełnie niewykonalne.

Algorytm jest ściśle zdefiniowaną procedurą obliczeniową, która dla właściwych danych wejściowych produkuje żądane wyniki, zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez problem obliczeniowy. Algorytm to przepis w postaci ściśle określonych reguł na rozwiązanie określonego zadania w skończonej licznie kroków. Algorytm jest przepisem opisującym krok po kroku rozwiązanie jakiegoś problemu. 

Słowo algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka żyjącego na przełomie VIII i IX wieku - Muhammad ibn Musa al.-Chorezmi. Za prekursora algorytmów komputerowych jest uznawana Ada August (1815-1852), córka Byrona. Po raz pierwszy tego terminu użył Dawid Harel w tytule swojej książki Rzecz o istocie informatyki - algorytmika. Najstarszy algorytm, który jest opisywany, algorytm Euklidesa, ma ponad 2000 lat.

W dalszej części schematy algorytmów i zasady pisania programów w pascalu

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

Zobacz tutaj