Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W każdym programie można wyróżnić pewne stałe elementy. Pierwsza linia to tzw. nagłówek programu. Zawiera on słowo PROGRAM oraz nazwę programu. Nagłówek zakończony jest średnikiem. Każdy program zaczyna się słowem BEGIN. Po nim następuje treść programu (tutaj wpisujemy to co program ma robić). Każda instrukcja w treści programu zakończona jest średnikiem. Program kończy się słowem END i kropką.

W dowolnym miejscu programu można wpisać w nawiasach klamrowych {}tzw. komentarz. Są to uwagi programisty o działaniu programu. Wszystkie nazwy (prócz tekstów, które wyświetlimy na ekranie) można pisać dużymi lub małymi literami, muszą być jednowyrazowe i nie mogą zawierać polskich znaków (ąę...).

W dalszej części tryb tekstowy i graficzny oraz instrukcja LINE

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF02.PAS

{linie}program grafika02;uses graph;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); SetColor(10);  {dwie niebieskie przekĄtne} Line(0,0,639,479); Line(0,479,639,0); SetColor(11);  {zielona ramka na brzegu ekranu} Line(0,0,639,0); Line(639,0,639,479); Line(639,479,0,479); Line(0,479,0,0); Readln; SetColor(4);  {wadracik} Line(20,150,120,150); Line(120,150,120,250); Line(120,250,20,250); Line(20,250,20,150); Setcolor(9);  {przekĄtne w kwadracie} Line(20,150,120,250); Line(120,150,20,250);	Setcolor(10);  {linie prostopadˆe w kwadracie} Line(70,150,70,250); Line(20,200,120,200); Readln; SetColor(13);  {kolorowe inicjaˆy} Line(500,150,500,250); Line(500,250,520,250); SetColor(14); Line(540,150,540,250); Line(560,200,560,250); Line(580,150,580,250); Line(540,250,580,250); Readln; Setcolor(1);  {kolorowe linie r˘wnolegˆe} Line(180,20,180,120); Setcolor(2); Line(200,20,200,120); Setcolor(3); Line(220,20,220,120); Setcolor(4); Line(240,20,240,120); Setcolor(5); Line(260,20,260,120); Setcolor(6); Line(280,20,280,120); Setcolor(7); Line(300,20,300,120); Setcolor(8); Line(320,20,320,120); Setcolor(9); Line(340,20,340,120); Setcolor(10); Line(360,20,360,120); Setcolor(11); Line(380,20,380,120); Setcolor(12); Line(400,20,400,120); Setcolor(13); Line(420,20,420,120); Setcolor(14); Line(440,20,440,120); Setcolor(15); Line(460,20,460,120); Readln;     {czeka na naci˜ni©cie klawisza} CloseGraph;   {wyˆĄcza grafik©}end.
Zobacz tutaj